Beroep: accountant

Beroep: accountant

Accountants zijn verantwoordelijk voor het boeken van zakelijke transacties in het bedrijf. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het boeken van inkomsten en uitgaven, het verwerken van lonen en salarissen of het verwerken van belastingzaken. Met hun werk vormen zij de basis voor de te nemen managementbeslissingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de evaluaties van de accountant. Accountants nemen ook werkzaamheden op zich in de operationele jaar- en maandrekening. Je kunt hiervoor intern bij bedrijven werken, of bij een accountant of salarisadministrateur zoals bijvoorbeeld hetsalariskantoor.

Vooral gekwalificeerde accountants kunnen aan de hand van betrouwbare cijfers besluitvormingshulpmiddelen voor de bedrijfsvoering afleiden. Deze accountants hebben de mogelijkheid om door middel van bijscholing accountant te worden. De accountant is daarmee een directe kwalificatie voor hogere functies in het bedrijf. Dit omvat bijvoorbeeld het beheer van de boekhouding. 2. Voorwaarden Voorwaarde voor accountants is een afgeronde leertijd in een commercieel beroep. De titel van accountant is geen beschermde beroepstitel. Dit maakt het mogelijk om medewerkers die werkzaam zijn op de boekhoudafdeling van het bedrijf als accountant aan te wijzen.

Vooral gekwalificeerde accountants kunnen aan de hand van betrouwbare cijfers besluitvormingshulpmiddelen voor de bedrijfsvoering afleiden. Deze accountants hebben de mogelijkheid om door middel van bijscholing accountant te worden. De accountant is daarmee een directe kwalificatie voor hogere functies in het bedrijf. Dit omvat bijvoorbeeld het beheer van de boekhouding.

Voorwaarde voor het werken als accountant is in de praktijk een afgeronde opleiding in een commercieel beroep. De titel van accountant is geen beschermde beroepstitel. Dit maakt het mogelijk om medewerkers die op de boekhoudafdeling van het bedrijf werken, zelfs zonder commerciële opleiding, als accountant aan te wijzen.

Opleiding en training tot accountant worden aangeboden. Bij een voltijdopleiding duren deze gemiddeld tussen de 5 maanden en een jaar. De training is een niet-uniforme vervolgtraining en wordt aangeboden door particuliere onderwijsinstellingen. Voorwaarde voor deze vervolgopleiding of training is praktische commerciële ervaring. 3. Bijzonderheden over de accountant Er zijn ook andere namen voor de accountant. Afhankelijk van het toepassingsgebied is er onder andere de salarisadministrateur of de financieel administrateur. Deze gespecialiseerde accountants worden ingezet bij middelgrote en grotere ondernemingen, omdat deze hun boekhouding vaak onderverdelen en zo een specificatie van de accountant maken op één gebied van de boekhouding.

Crediteuren- en debiteurenadministrateur

De crediteurenadministratie is alleen verantwoordelijk voor het boeken van inkomende facturen (leveranciersfacturen). Debiteurenaccountants daarentegen alleen voor het boeken van de uitgaande facturen, dat wil zeggen de facturen die het eigen bedrijf aanmaakt voor haar leveringen of diensten.

Salarisadministrateur

De salarisadministrateurs zijn accountants die voornamelijk werkzaam zijn op de salarisadministratie van het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de betaling van lonen en salarissen en voor de naleving van de tijdige betaling van sociale premies en belastingen. Salarisadministrateurs controleren de naleving van de toepasselijke cao-regelgeving en het arbeidsrecht. Salarisadministrateur is ook geen beschermde beroepstitel en kan dus gebruikt worden voor iedere medewerker die werkzaam is in de salarisadministratie. Voor dit beroep zijn er bijscholingen die zich richten op de loonadministratie.